Форма нової Декларації з податку на прибуток за 2012 р.

Податков декларації з податку на прибуток підприємства та про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи ДПСУ рекомендує платникам податку подавати  за звітний (податковий) 2012 рік за новими формами. 11 лютого – останній день подання декларації з податку на прибуток за 2012 рік

Форма нової Декларації з податку на прибуток за 2012 р._скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства фінансів України

05 грудня 2012  року N 1281

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2012 року за N 2192/22504

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

1. Доповнити показники Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація з ППП) двома новими рядками такого змісту:

“                          Розрахунок  авансового внеску  з податку на прибуток4
Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за  звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20) 33
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні – грудні 20____ року та січні – лютому 20___ року (рядок 33/12) 34
2. У рядку “Наявність додатків6 Декларації з ППП колонку OK виключити.

3. Доповнити Декларацію з ППП після посилання 3 новим посиланням такого змісту:

4 Заповнюється платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).”.

У зв’язку з цим посилання 4 – 7 вважати відповідно посиланнями 5 – 8. У тексті Декларації з ППП посилання  4 – 7 замінити відповідно посиланнями 5 – 8.

4. У додатку СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Декларації з ППП:

4.1. Показник коригування рядка П доповнити словами “за звітний (податковий) період”.

4.2. Доповнити показники коригування двома новими рядками такого змісту:

” Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень П1
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок П – рядок П1) П2

5. У додатку ЗП до рядка 13 Декларації з ППП:

5.1. Показник рядка 13 викласти в такій редакції:

” Зменшення  нарахованої суми податку  (рядок 13.1  + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7) 13

5.2. Доповнити показники новим рядком такого змісту:

” Сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України1 13.7

5.3. Доповнити додаток новим посиланням 1 такого змісту:

1 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток”.

У зв’язку з цим посилання 1 – 3 вважати відповідно посиланнями 2 – 4. У тексті додатку посилання 1 – 3 замінити відповідно посиланнями 2 – 4.

6. Заголовну частину додатка ВП до Декларації з ППП доповнити трьома новими рядками такого змісту:

Звітна
Звітна нова
Консолідована”

7. Додаток ОК до Декларації з ППП виключити.

Директор Департаменту

податкової, митної політики та

методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Запрошуємо: Облік і податки. Звітність. Звичайні ціни. УПК. ПДВ,Прибуток, ПДФО. Семінар

Архів на тему: Форма нової Декларації з податку на прибуток

Затверджена Наказом Мінфіну від 28.09.2011 N 1213 та зареєстрована в Мін’юсті 20 жовтня 2011 р. нова форма декларації з прибутку.  Наказ Мінфіна N 1213  від 28.09.2011 набирає  чинності  з   дня   його   офіційного опублікування.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за   новою  формою подається перший раз за I  квартал 2012 року. (Лист ГНСУ від 17.01.2012 р. N 1389/7/15-1516)

Форма нової Декларації з податку на прибуток 2012:

Завантажити ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ з податку на прибуток підприємства (стара)

Уточнюючі розрахунки з податку на прибуток підприємства за попередні періоди – за новою формою

Уточнюючі розрахунки з податку на прибуток підприємства за попередні періоди також подаються за новою формою. Відповідні зміни передбачено наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1684 (про це повідомив Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС України ).

Подібні записи:

Коментарі (3)

  1. [...] по налогу на прибыль предприятия: утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 28.09.2011 г. N 1213, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 20.10.2011 г. за N 1215/19953 (с изменениями); [...]

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.