приложение ИД к строке 03 налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия.

Прочие доходы

Показатели Код

строки

Сумма, грн.
1 2 3
Прочие доходы (сумма строк 03.1 – 03.27) 03
Дивиденды 03.1
Проценти 03.2
Роялти 03.3
Доходи від володіння борговими вимогами 03.4
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги 03.5
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги 03.6
Доходи від операцій оренди/лізингу 03.7
Суми штрафів (неустойки, пені) 03.8
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному періоді 03.9
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: 03.10
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 03.10.1
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-) 03.11 СБ
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді 03.12
Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем 03.13
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ 03.14
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів 03.15
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.16
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.17
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 03.18
Позитивне значення курсових різниць 03.19
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами 03.20 ЦП
Суми страхового відшкодування 03.21
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 03.22
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта 03.23
Суми безнадійної кредиторської заборгованості 03.24
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-) 03.25
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-) 03.26
Інші доходи2 03.27

Похожие записи:

Комментарии (2)

  1. [...] В соответствии с п.п.135.5.2 ст.135 НКУ доходы от операций аренды / лизинга включаются в состав прочих доходов. Согласно абз. г) 138.8.5 (до 6.08-п.п. 138.10.1) Ст. 138 НКУ расходы на оперативную аренду основных средств общепроизводственного назначения включаются в состав других, а именно – общепроизводственных расходов. Для отражения таких доходов в Налоговой декларации по налогу на прибыль пидприемтсва (далее Декларации) предусмотрено строка 03 Декларации по прибыли, Приложение ІД к Декларации по прибыли. [...]

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.