Звіти платників єдиного податку змінено (Наказ N 1159)

нова форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – новий бланк_скачать

нова форма податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи- новий бланк_скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2012 р. м. Київ N 1159

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 листопада 2012 р. за N 1998/22310

Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688

Відповідно до пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця та форми податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

Міністр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби

України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський
Відмітка

про одержання

(штамп органу державної

податкової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

21.12.2011 N 1688

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07.11.2012 N 1159)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1 Тип податкової декларації
звітна звітна нова уточнююча довідково*
2 Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація:

I квартал півріччя три квартали рік місяць*    

(рік)
3 Прізвище, ім’я, по батькові платника податку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи – підприємця:
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
4 Податкова адреса (місце проживання) платника податку поштовий індекс:
(область, місто): міжміський код:
Адреса: телефон:
Електронна адреса1: факс1:
5 Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:
6 Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:
номер згідно з КВЕД назва згідно з КВЕД
7 Фактична чисельність працівників у звітному періоді:
____________

* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком.

1 За бажанням платника податку.

II. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ I ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн
N з/п I квартал II квартал III квартал IV квартал
1-й місяць кварталу
2-й місяць кварталу
3-й місяць кварталу
Назва показника Код рядка Обсяг (грн)*
1 2 3
Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 01
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 02
Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді 03
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 04
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді 05
____________

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

III. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ II ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн
N з/п I квартал II квартал III квартал IV квартал
1-й місяць кварталу
2-й місяць кварталу
3-й місяць кварталу
Назва показника Код рядка Обсяг (грн)*
1 2 3
Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 06
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 07
Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді 08
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 09
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді 10
____________

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ III ГРУПИ

Назва показника Код рядка Обсяг (грн)*
1 2 3
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 % 11
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 % 12
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 13
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 14
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді 15
____________

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

V. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ V ГРУПИ

Назва показника Код рядка Обсяг (грн)*
1 2 3
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 % 16
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 10 % 17
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 18
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді 19
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді 20
____________

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

Назва показника Код рядка Сума (грн)
Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 21
Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 +

+ рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 +

+ рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22
Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %) 23
Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %) 24
Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %) 25
Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %) 26
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 +

+ рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)

27
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 28
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 – рядок 28) 29
____________

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію “Довідково”.

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*

Назва показника Код рядка Сума (грн)
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 відповідної декларації) 30
Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 31
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

(рядок 31 – рядок 30, якщо рядок 31 > рядка 30)

32
зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету**

(рядок 31- рядок 30, якщо рядок 31 < рядка 30)

33
Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 32 х 3 % або 5 %) 34
Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України 35
____________

* Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання.

** Відображаються тільки позитивні значення.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на арк.
Дата подання податкової декларації . .
Інформація, наведена у податковій декларації, є достовірною.
Фізична особа -

підприємець

__________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” __________ 20__ року
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено складено акт від “___” __________ 20__ року N ___
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
“___” __________ 20__ року
____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

21.12.2011 N 1688

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07.11.2012 N 1159)

Податкова декларація платника порядковий N за рік*
єдиного податку – юридичної особи
І. Загальні відомості
Тип податкової декларації
1 звітна звітна нова уточнююча довідково**
Група платника єдиного податку
2 I квартал IV гр. VI гр. ІІ квартал IV гр. VI гр. ІІІ квартал IV гр. VI гр. IV кварталIV гр. VI гр. 2 0     року
4 податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації):
I квартал півріччя три квартали рік   2 0     року
(II квартал***) (III квартал***) (IV квартал***)
5 платник податку:
повне найменування: ___________________________________________________________________________________
код виду економічної діяльності (КВЕД)
код організаційно-правової форми господарювання
податкова адреса (місцезнаходження) платника поштовий індекс

міжміський код

телефон

електронна адреса**** факс****

6 найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:
7 середньооблікова кількість працівників (осіб):
____________

* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04 листопада 2011 року N 4014-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (далі – Закон N 4014-VI).

**** За бажанням платника податку.

II. Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку IV групи
Показники Код рядка Сума (грн. коп.)
1 2 3
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) 1
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 % 2
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 % 3
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 4
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України 5
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 6
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) 7
Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %) 7.1
Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %) 7.2
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки

(р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %)1

7.3
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період) 8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8) 9
Самостійне виявлення помилок
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3 10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 – р. 10, якщо р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 10 – р. 9, якщо р. 10 > р. 9, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення) 12
Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 3 %)) 13
Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 5 %)) 14
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) 15
Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і)

період(и)                                                                                                                                     на

арк.
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту

46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)                                            на

арк.
____________

1 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6 % або 10 %).

2 У рядках 8 і 10 відображаються дані відповідно рядків 7 і 9 для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом N 4014-VI.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

III. Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку VI групи
Показники Код рядка Сума (грн. коп.)
1 2 3
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 17 + р. 18 + р. 19 + р. 20 + р. 21) 16
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 7 % 17
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 10 % 18
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 19
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України 20
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 21
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 22.1 + р. 22.2 + р. 22.3) 22
Сума єдиного податку за ставкою 7 % (р. 17 х 7 %) 22.1
Сума єдиного податку за ставкою 10 % (р. 18 х 10 %) 22.2
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки

(р. 19 + р. 20 + р. 21) х (___) %)1

22.3
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період) 23
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 22 – р. 23) 24
Самостійне виявлення помилок
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 242 декларації, що уточнюється)3 25
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 24 – р. 25, якщо р. 24 > р. 25, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 26
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 25 – р. 24, якщо р. 25 > р. 24, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення) 27
Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 3 %)) 28
Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 5 %)) 29
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) 30
Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і)

період(и)                                                                                                                                     на

арк.
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту

46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)                                            на

арк.
____________

1 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (14 % або 20 %).

2 У рядках 23 і 25 відображаються дані відповідно рядків 22 і 24 для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом України від 05 липня 2012 року N 5083-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні” (далі – Закон N 5083-VI).

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

IV. Зведена інформація щодо розрахунку податкового зобов’язання у разі переходу протягом календарного року на іншу групу платника єдиного податку*
Показники Код рядка Сума (грн. коп.)
1 2 3
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 16) 31
Сума єдиного податку для платників IV групи (р. 7) 32
Сума єдиного податку для платників VI групи (р. 22) 33
Нараховано всього за податковий (звітний) період (р. 32 + р. 33) 34
Нараховано за минулий податковий (звітний) період (р. 7 + р. 22 декларації попереднього податкового (звітного) періоду) 35
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 34 – р. 35) 36
Самостійне виявлення помилок
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 10 + р. 25) 37
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 11 + р. 26) 38
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 12 + р. 27) 39
Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 + р. 28) 40
Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 14 + р. 29) 41
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) (р. 15 + р. 30) 42
Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і)

період(и)                                                                                                                                     на

арк.
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)                                                    на арк.
____________

* Одночасно з розділом IV заповнюються розділи II та III податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи.

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

. . 2 0

(дата заповнення декларації (дд. мм. рррр))

Керівник _________________________________________

(ініціали та прізвище)                         (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

М. П.
Головний бухгалтер _________________________________________

(ініціали та прізвище)                               (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

____________

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина заповнюється посадовою особою органу державної податкової служби
Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” __________ 20__ року
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено складено акт від “___” __________ 20__ року N ___
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
Додаток1

до податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи

Порядковий N

(відповідає порядковому номеру за рік,

зазначеному у податковій декларації)

звітної за
звітної нової
I квартал півріччя три квартали рік 2 0 року

Розрахунок2

податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється

I

квартал

IV гр. VI гр. півріччя

(II квартал3)

IV гр. VI гр. три квартали

(III квартал3)

IV гр. VI гр. рік

(IV квартал3)

IV гр. VI гр. 2 0 року
Показники Код рядка Сума (грн. коп.)
1 2 3
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) 1
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою ___ %4 2
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою ___ %4 3
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 або 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України5 4
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України 5
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 6
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) 7
Сума єдиного податку за ставкою ___ %4 (р. 2 х ___ %4) 7.1
Сума єдиного податку за ставкою ___ %4 (р. 3 х ___ %4) 7.2
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки

(р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %6

7.3
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 77 цього додатка або р. 7 декларації за минулий податковий (звітний) період) 8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8) 9
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 97 або р. 9 декларації, що уточнюється) 10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 – р. 10, якщо р. 9 > р. 10) 11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 10 – р. 9, якщо р. 10 > р. 9) (відображається тільки позитивне значення) 12
____________

1 Додаток є невід’ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації. Не подається у разі відсутності показників, що уточнюються.

2 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

3 Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом N 4014-VI.

4 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно залежно від групи, на якій він перебував у минулому періоді, що уточнюється.

5 Обсяг доходу визначається залежно від групи, на якій перебував платник у минулому періоді, що уточнюється.

6 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (для IV групи платників – 6 % або 10 %, для VI групи платників – 14 % або 20 %).

7 У рядках 8 і 10 відображаються дані відповідно рядків 7 і 9 для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом N 4014-VI (для платників IV групи) та Законом N 5083-VI (для платників VI групи).

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

. . 2 0

(дата заповнення додатка (дд. мм. рррр))

Керівник _________________________________________

(ініціали та прізвище)                         (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

М. П.
Головний бухгалтер _________________________________________

(ініціали та прізвище)                               (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

____________

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Подібні записи:

Коментарі (2)

  1. [...] Срок уплаты единого налога для единщиков зависит от выбранной группы единого налога. Отчет по единому налогу изменился [...]

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.

Інші статті з ‘Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності’