Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до витрат вартість ремонту (поліпшення) власних основних засобів (в тому числі касового апарату)?

Відповідно до п.177.2 ст. 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

До переліку витрат фізичної особи – підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з п.177.4 ст.177 ПКУ. Витрати операційної діяльності визначаються згідно з п. 138.4, 138.6 – 138.9, пп. 138.10.2 – 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст.138 ПКУ. В податковому обліку реєстратори розрахункових операцій відносяться до групи 4 основних засобів (п.145.1 ст.145 ПКУ). Згідно з п.146.12 ст.146 ПКУ до складу витрат включається сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

Проте, балансова вартість основних засобів має обліковуватись на бухгалтерських рахунках.     Відповідно до п. 2 ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Дія Закону №996 поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, та що ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності (ст.2 Закону №996).

Ведення бухгалтерського обліку витрат на придбання, виготовлення, ремонт (поліпшення) основних засобів (в т.ч. орендованих) чи нематеріальних активів для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено.

Тож, витрати на здійснення ремонту (поліпшення) основних засобів (в тому числі касових апаратів) не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування.

Джерело: Прес-служба Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.