Вимоги до первинних документів потрібно міняти частіше?

У ВР України триває робота над поправками до Законопроекту “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо первинних документів) “№ 0878 від 12.12.2012. Таблицю поправок було вручено парламенту 18.06.2013 р.

Текст Законопроекту №0878 від 12.12.2012 до другого читання 17.06.2013

Проект

(Тираж 17.06.2013)

ЗАКОН   УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 36, ст. 362, №45, ст. 484; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року №5463-VI) такі зміни:

1) в абзаці дев’ятому статті 1 слова “що не суперечать міжнародним стандартам” замінити словами “з урахуванням міжнародних стандартів”;

2) у статті 6:

частину другу доповнити словами “а також встановлює вимоги до первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та визначає порядок документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку”;

частину третю доповнити реченням такого змісту: “Національний банк України встановлює вимоги до первинних документів банків.”.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.