Чи потрібно вести книгу нової форми найманим працівникам підприємця на загальній системі?

Чи потрібно вести книгу нової форми найманим працівникам-реалізаторам (касирам)?

Ви тільки встигли запитати нас, а Міндоходів вже надало відповіді: найманим працівникам не потрібно вести книгу нової форми, а сам підприємець на загальній системі

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат

від 27 листопада 2013 року

Міністерством доходів і зборів  України з метою створення комфортних умов ведення бізнесу в Україні  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 року за N 1686/24218 наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. N 481 “Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення” (далі – Наказ N 481). Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 18.10.2013 року.

Наказом N 481 передбачено нові вимоги щодо ведення Книги обліку  доходів  і витрат (далі – Книга), а  саме:  фізичні особи – підприємці у затвердженій формі  Книги не проводять інвентаризацію  залишків  товарів на  початок та  кінець року, відсутня  також вимога  ведення  Книги  найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із фізичними особами – підприємцями.

Крім того, фізичним особам – підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – самозайняті особи), надано право самостійного вибору  ведення Книги в електронному або паперовому  вигляді.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Самозайняті особи заносять до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

3) у графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;

4) графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);

5) у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;

6) у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за  підсумками дня;

7) у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату  праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;

8) у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо;

9) у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Звертаємо  увагу, що відповідно до п. 2 Наказу N 481 скасувався наказ ДПС України від 24 грудня 2010 року N 1025 “Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення” (далі – Наказ N 1025).

Разом з  цим, фізичні  особи – підприємці відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України, подають до територіального органу за основним місцем обліку податкову  декларацію за результатами календарного року. Враховуючи, що така декларація за 2013 рік заповнюється на підставі даних Книг обліку доходів і витрат, які велись за формою згідно наказу N 1025, рекомендуємо самозайнятим особам, які здійснювали протягом  2013 року  облік  доходів  і витрат у Книзі відповідно до Наказу N 1025, продовжити  її ведення до закінчення 2013 року.

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.