Податкова накладна в 2013 г.

З 1.01.2015 року порядок заповнення податкової накладної продовжує регулювати Наказ Міністерства фінансів України
22 вересня 2014 року N 957 в новій редакції (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129).

Міндоходів розробив нову форму податкової накладної. На сьогоднішній день податкова накладна подається за старою формою- без номера та дати митної декларації. Вимогу вказувати в податковій накладній номер та дату митної декларації призупинено до 1 липня 2013 р. Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (набрав чинність  4.01. 2013 р.). Докладніше про номер і дату ТД в податковій накладній …

Податкова накладна визнається дійсною, якщо розмір літер в назві продавця та покупця не відповідає статутним документам

З 1.07.2012 (зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 4834-VI (Законопроект № 9661-д)) можно не виписувати податкову накладну в паперовій формі, якщо вона реєструється в ЄРПН і покупець вибрав електронну форму виписки податкової накладної …. Основні питання щодо виписки податкової накладної тільки в електронній формі. Також з 1.07.2012 р. помінявся порядок реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як отримати дані про своїх покупців із  Єдиного реєстру податкових накладних?

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу запроваджено ведення Єдиного реєстру податкових накладних. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Реєстрі. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Реєстру.

Для отримання інформації із Реєстру, покупець складає запит в електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення та надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку ДПС України. За результатами пошуку зазначеної у запиті податкової накладної та/або розрахунку коригування автоматично формується витяг з Реєстру, у якому наводяться відомості щодо податкової накладної та розрахунку коригування. Зазначений витяг надсилається платнику не пізніше операційного дня, що настає за днем надходження запиту.

Джерело

Нова форма податкової накладної

Порядок заповнення податкової накладної та форма податкової накладної та Розрахунку-коригування регулює Наказ № 1379, який набирав чинності з 16.12.2011 р.

Текст Порядку заповнення податкової накладної та форму податкової накладної та Розрахунку-коригування можна завантажити звідси:

З 1.01.2011 року   по 16.12.2011 р.одаткову накладну виписувала за такою формою:

завантажити стару форму податкової накладної

Узагальнюючі податкові консультациії щодо податкових накладних

Раніше на тему: “Новини про податкову накладну”

Зміни до Податкового кодексу, які внесено Закон № 5083-VI от 05.07.2012 (Законопроект 10224) набрали чинності з 12.08.2012 р. Найбільш революційною зміною цього Закону є необхідність вказувати в податковій накладній номер і дату митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України (пп. “ї” пп. 201.1 ПКУ). Питання- може має сенс “втекти”  на 6 групу єдиного податку без сплати ПДВ-  зараз цікавить деяких бухгалтерів…..(Запрошуємо на семінар по єдиному податку…)

Нової форми податкової накладної  немає

ДПСУ в Листі від 21.08.2012 р. N 1272/0/71-12/15-3117 повідомила, що реквізити “номер і дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію Українипідлягають  зазначенню у податковій накладній з моменту набрання чинності змін до форми податкової накладної про її доповнення відповідними графами для відображення таких реквізитів.

Ті, хто вже отримав податкову накладну з номером і датою митної декларації, зазначеної у графі 3 «Номенклатура постачання товарів / послуг продавця» – можуть від гріха подалі- подати скаргу за такою податковою накладною.

До появи Листавід 21.08.2012 р. N 1272/0/71-12/15-3117 податківці рекомендували діяти за аналогією і взяти рекомендацію з Листа від 08.09.2011 р. N 24316/7/15-3117 (як відображати код товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній): номер і дату митної декларації вказувати в графі 3 «Номенклатура поставки товарів / послуг продавця».

Подібні записи:

Коментарі (21)

 1. [...] один день- выписывать нужно одну налоговую накладную (налоговая накладная выписывается на общую сумму денежных средств, [...]

 2. [...] (ГНАУ) в Единой базе налоговых знаний разъяснила, что налоговая накладная не может быть зарегистрирована в Едином реестре [...]

 3. [...] Налоговая накладная 2011_скачать Похожие записи:Налоговая накладная 2011_скачатьКак отражать в налоговой накладной код товара согласно УКТ ВЭДКлассификация групп основных средств и других необоротных активов. Методы начисления амортизации (изменения от 7.07 в НКУ) Комментариев: 1 [...]

 4. [...] ст. 201 НКУ, составляет налоговую накладную. Налоговая накладная составляется в одном экземпляре и остается у [...]

 5. [...] Налоговая накладная 2011_скачать Похожие записи:Кем должна подписываться налоговая накладная?Налоговая накладная на русском языкеГНАУ 18_08_2010 о налоговых накладных, полученных с опозданием Комментариев нет [...]

 6. [...] действий при регистрации налоговых накладных в Едином реестре утверждена Постановлением Кабинет [...]

 7. [...] язык. Этот вопрос (русский или украинский язык налоговой накладной) регулируется статьей 11 Закона N [...]

 8. [...] плательщиком лицом и скрепленную печатью налоговую накладную, в которой отмечаются в отдельной строке  код товара [...]

 9. [...] новая форма налоговой накладной, утвержденная проказом Минфина от 01.11.2011 № [...]

 10. [...] Новая форма налоговой накладной применяется с 16.12.2011 года, так как Приказ Минфина от 01.11.2011 г. № 1379, которым утверждена новая форма налоговой накладной и порядок ее заполнения, 16.12 опубликован и вступил в силу. [...]

 11. [...] пп.8.4 п.8 Порядка № 1379 налоговая накладная выписывается по ежедневным итогам операций (если [...]

 12. [...] 21.12.2012 г. N 3531/0/141-12/Я/15-3116 напомнила порядок заполнения налоговой накладной в части заполнения тех реквизитов, заполнение которых [...]

 13. [...] сегодняшний день налоговая накладная подается по старой форме- без номера и даты [...]

 14. [...] от 15.01.2013 г. N 534/6/15-3115 разїяснила порядок отражения в налоговой накладной «Наименование продавца» и «Наименование [...]

 15. [...] распечатанная и надлежащим образом заверенная такая налоговая накладная. Об этом ГНСУ сообщила в Письме от 31.12.2012 г. N [...]

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.