Чи може єдинник на 3 групі, який не перевищив 20000000 грн. за 2015, але перевищив дохід 5000000 грн. залишатися на спрощеній системі оподаткування.

Проблемне питання для платників єдиного податку третьої групи: – Чи потрібно переходити на загальну систему оподаткування у 2016 році, у разі, якщо по результатам 2015 року їх дохід не перевищує 20 000 000,00 грн. (як було визначено Податковим кодексом України у 2015 році) перевищення, але перевищує 5 000 000,00 грн. (як встановлено нормами ПКУ з 01.01.2016 року).

Нажаль 18 січня 2016 року Державна фіскальна служба України надала лист № 1527/7/99-99-17-02-02-17 від 18.01.2016 р., в якому зазначила, що: «… с 1 января 2016 года субъекты хозяйствования – физические лица, объем доходов которых в 2015 году превысил 5 млн. грн., утратили право находиться на упрощенной системе налогообложения, поскольку такие плательщики не соответствуют требованиям, установленным главой 1 “Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности” раздела XIV Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) относительно применения упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, указанная категория физических лиц – предпринимателей с 01.01.2016 г. обязана перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ. Заявление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения должно быть подано с учетом норм п. 293.8 ст. 293 НКУ не позднее 20.01.2016 г.

Субъекты хозяйствования – физические лица, которые по итогам 2015 задекларировали объем дохода более 5 млн грн. и добровольно не перешли на уплату других налогов и сборов, исключаются из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в соответствии с п. 299.10 ст. 299 НКУ.»

Але чи все так однозначно?

Але є протилежні аргументи.

Статтею 291.4 підпунктом 3) встановлено, що суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, можуть вибрати третю групу платників єдиного податку. Третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 (20000000 по 2015 р.) гривень.

Статтею 293.8. передбачено, що ставки, встановлені пунктами 293.3 – 293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:…

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Порядок переходу на сплату інших податків і зборів встановлено статтею 298.2 ПКУ – відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1 – 298.2.3 цієї статті.

298.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

298.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:…

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Тобто, навіть якби суб’єкт господарювання і хотів би перейти з третьої групи єдиного податку на сплату інших податків і зборів, то він зможе це зробити тільки з 1 квітня 2016 року. А до цього (тобто весь перший квартал) моменту на нього будуть поширюватись негативні наслідки, передбачені п. 293.8 ПКУ і він буде сплачувати єдиний податок у розмірі 15 відсотків (для фізичних осіб підприємців), тому що закону № 909 надано зворотну дію в часі.

Фактично, ФОП виконав умови ПКУ, щодо доходу за 2015 рік, згідно з нормами ПКУ, які діяли у 2015 році (20000000 грн.). І тому, якщо не надавати зворотну дію в часі закону № 909, все було б добре. Дохід в 5000000 грн. враховувався б за 2016 рік для залишення на спрощеній системі у 2017 році.

Частиною першою статті 58 Конституції України, передбачено, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

В рішенні Конституційного суду України від 9 лютого 1999 року N 1-рп/99 у справі N 1-7/99  відмічено, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Автор: Криворучко Андрій

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.