Посередницькі договори: податок на прибуток

Посередницькі договори:  договір комісії, доручення, агентський, консигнації, транспортно-експедиторські та інші аналогічні цивільно-правові договори.

Під прибутком розуміється різниця між отриманими доходами і величиною витрат.

Що вважається доходом у разі здійснення посередницької діяльності:

При здійсненні посередницької діяльності посередник (комісіонер, повірений, агенти тощо) отримує:

  1. Кошти або вартість майна, які надходять в рамках посередницьких договорів. Ці доходи, згідно п.136.1.19. Податкового кодексу, не враховуються для визначення об’єкта оподаткування;
  2. Посередницьке винагороду. Ці доходи, згідно п.135.4.1. Податкового кодексу, враховуються для визначення об’єкта оподаткування;

1. Відповідно, кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) у межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів на податковий облік взагалі не впливають, у Декларації з податку на прибуток підприємства не відображаються (п. 136.1.19. НКУ);

2. Винагорода комісіонера (повіреного, агента тощо) класифікується як дохід від операційної діяльності,  в Декларації з податку на прибуток підприємства відображається в рядку 02:

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 02

…..

Дата отримання доходу комітентом, довірителем …..

Згідно з п. 137.5. Податкового кодексу при продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку – комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).

Дата отримання доходу комісіонером, агентом …..

У рамках посередницьких договорів (комісії, доручення, агентської, консигнації, транспортно-експедиторських та інших аналогічних цивільно-правових договорів) посередник надає послугу (виконує роботу).

Дохід для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств від надання послуг та виконання робіт визнається, згідно п.137.1. Податкового кодексу України, за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, що підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.