Зупинення реєстрації податкових накладних.

11 вересня 2017 | Опубліковано в Зміни до Податкового кодексу |

З 1 липня почався процес зупинення реєстрації податкових накладних. Пробного періоду фактично не було, тому платники податків вперше почали реально відчувати на собі, що таке зупинення саме з цієї дати. Пробного періоду не було, тому що критерії ризику, на підставі яких зупиняють ПН набули законної сили тільки з 20.06.2017 р.  На сьогодні уже є деякий досвід, що потрібно робити при отриманні квитанції, в якій зазначено, що податкові накладні прийнято, але їх реєстрацію в ЄРПН зупинено.  З’явилась і судова практика.

Які підприємства не повинен зачіпати процес зупинення реєстрації ПН в ЄРПН?

  1. підприємства, які виписували податкові накладні, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), та/або складені за операціями, що є звільненими від оподаткування;
  2. підприємства, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч гривень та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків;
  3. підприємства у яких загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), становить більше 5 мільйонів гривень (ознака використовується з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2018 року);
  4. підприємства, у яких одночасно значення показників D та P, мають такі розміри: D>0,05, P < Pм ґ 1,3,

де D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S – загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі;

P – сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування;

Pм – найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 місяців.

Якщо одна з цих чотирьох умов виконується, то підприємство не підпадає під моніторинг. У разі, якщо не повинні були підпасти під моніторинг, але підпали, то це буде підставою для скасування майбутнього рішення комісії ДФС  про зупинення реєстрації ПН.

Всі інші підприємства надаючи на реєстрацію в ЄРПН податкові накладні стикнулись з її моніторингом.

Моніторинг робиться за наступними правилами:

  1. правило 1,5 (обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)). При цьому реєстрація ПН зупиняється у раз, якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає вимогам правила 1,5 та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих підприємством в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам правила 1,5, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами,
  2. відсутність ліцензій (відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі.). У цьому випадку реєстрація ПН в ЄРПН зупиняється.

Що відбувалося на практиці.

Підприємства, які надають послуги підпали під правило 1.5, тому що на вході наприклад в послугах перевезення вантажним автомобільним транспортом йде паливо для автомобілів (код, згідно УКТЗД 2710194300), запасні частини для автомобілів, які використовуються для їх технічного обслуговування та ремонту (код, згідно УКТЗД 8708709990), акумулятори для автомобілів (код, згідно УКТЗД 8507) та послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів (КВЕД 45.20). На виході підприємство надає послуги перевезень вантажним автомобільним транспортом (код КВЕД 49.41). Схожа ситуація у виробників на вході сировина, на виході готова продукція.

Яку квитанцію 1 в цьому випадку отримувало підприємство при спробі зареєструвати ПН?

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО, РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА.

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація ПН/РК зупинена. ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567.За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 49.41.. Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, вичерпний перелік яких встановлено наказом МФУ від 13.06.2017 №567 та/або Таблицю даних платника податків, яка передбачена пунктом 4 цього наказу.

Відправник: Автоматизована система “Єдине вікно подання електронних документів” ДФС України.

Як видно, ніякої конкретики про те, які документи повинен надати суб’єкт господарювання для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Підприємство подає до ДФС документи, Таблицю даних платника податку і Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснених операцій по відмовленим ПН/РК. В повідомленні наводить пояснення, щодо специфіки діяльності підприємства.

При цьому  після подачі вказаних документів в квитанції 1 зазначено: ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ, а в квитанції 2 у багатьох підприємств було зазначено:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:

Документ не може бути прийнятий – документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов’язаних документів (порушено цілісність пакету)

Відправник: Автоматизована система “Єдине вікно подання електронних документів” ДФС України

Через деякий час підприємство отримувало квитанцію 2 по реєстрації ПН, в якій було зазначено:

- Комісією ДФС прийнято Рішення № __ від__ про відмову в реєстрації податкової накладної № __ від __ в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В цьому випадку потрібно подавати скаргу на рішення комісії ДФС. І по моїй практиці при написанні обґрунтованої скарги, до якої потрібно було прикласти, як додатки всі документи, які підтверджують специфіку діяльності підприємства і реальність здійсненої господарської операції, підприємство отримувало позитивний результат: рішення комісії ДФС було скасовано, а ПН зареєстрована в ЄРПН.

Отримати зразки Скарги та Іска по блокуванню податкових накладних

Автор: Криворучко Андрій

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.