Ознаки трудових відносин. Доопрацьований Проект закону “Про працю”

25 липня 2020 | Опубліковано в Новости |

Уряд відкликав “старий” проект закону “Про працю” і в кінці червня 2020 р передав на погодження профспілкам доопрацьований проект Закону “Про працю”.

Запрошуємо на семінар: Як працювати співдружності ФОПів в 2020 році, де, зокрема, обговоримо наступне питання:

Визнання підприємця, який бере участь у Співдружності ФОПов- співробітником. Нова судова практика (зарубіжна і вітчизняна) по визнанню учасниці Співдружності співробітником. Новий Закон про працю та шерінгова економіка.

Переглянути повну програму семінару

Ознаки трудових відносин, як і раніше, знаходяться в статті 13 закону “Про працю”:

Стаття 13. Ознаки трудових відносин

1.Наявність  трудових  відносин  може  встановлюватися  за  такими ознаками:

1) особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи,в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;

3) робота  виконується  (послуги  надаються)  на  визначеному  особою,  в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці;

4) особа  виконує  роботи  (надає  послуги)  аналогічні  за  змістом  та характером роботі, що виконується працівниками роботодавця;

5) організація  умов  праці,  зокрема,  надання  засобів  виробництва (обладнання,  інструментів,  матеріалів,  сировини,  робочого  місця) забезпечується  особою,  в  інтересах  якої  виконуються  роботи  (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;

6) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

2.Наявність трудових відносин може бути встановлено за ознаками, не передбаченими  частиною  першою  цією  статтею,  з  урахуванням  специфіки діяльності  фізичних  та  юридичних  осіб,  на  користь  (в  інтересах)  яких виконуються роботи (надаються послуги).

Закону “Про працю” потрібно доопрацьовувати

У частині першій статті вказані деякі ознаки, за якими можуть встановлюватися трудові відносини, а ось фраза з частини другої статті 13 закону “Про працю” повинна бути ще раз доопрацьована:

Наявність трудових відносин може бути встановлено за ознаками, не передбаченими частиною першою …..

Якщо прийняти закон в такому вигляді, виникає питання: навіщо приймати закон? Фактично зрозумілих правил він не встановить. З другої частини статті 13 закону “Про працю” випливає, що перевіряючі матимуть право фантазувати на предмет ознак трудових відносин …….

Визначення статусу: працівник або підприємець.

Для визначення статуса- працівник або підприємець- потрібно враховувати законодавство України та документи ратифіковані ВР України. Обговорюємо це на семінарі

Різні країни можуть вводити різні правила, тести і критерії для визначення статусу: працівник або підприємець.

АВС-тест, який запрацював у 2020 році в Каліфорнії

Наприкінці 2019 року в Каліфорнії прийнятий закон (California Assembly Bill 5), який передбачає АВС-тест для визначення статусу: працівник або підприємець. Це закон, зокрема регулює відносини Uber, Amazon і інших гравців шерінгову економіки (sharing economy), або економіки спільного споживання (Сollaborative Сonsumption) з працюючими на них (або з ними?) Людьми. Про це: https://en.wikipedia.org/wiki/California_Assembly_Bill_5_(2019)

Відповідно до тестом ABC працівник вважається працівником, а не незалежним підрядником, якщо тільки наймач не задовольняє всім трьом з наступних умов:

А. Працівник вільний від контролю і напрямки найманої особи в зв’язку з виконанням робіт, як за контрактом на виконання робіт, так і фактично;
В. Працівник виконує роботу, яка виходить за рамки звичайного ведення справ з підприємством, які приймають на роботу;
С. Працівник зазвичай займається незалежно діяльністю (в рамках професії, заняття або бізнесу) того ж характеру, що і виконується для підприємства робота.

Також Верховний суд Каліфорнії дав пояснення, як застосовувати тест ABC.

Як розуміти умову А, що  працівник вільний від контролю і напрямки найманої особи в зв’язку з виконанням робіт, як за контрактом на виконання робіт, так і фактично?

Верховний суд Каліфорнії в Dynamex пояснив:

Працівник, який відповідно до договірного права або на практиці підпорядковується типу і ступеня контролю, який бізнес зазвичай здійснює над співробітниками, буде вважатися працівником.
Залежно від характеру роботи і спільною домовленістю між сторонами, підприємству не потрібно контролювати точний спосіб або деталі роботи, щоб підтримувати необхідний контроль, яким роботодавець зазвичай володіє над своїми співробітниками.

Верховний суд Каліфорнії в Dynamex надав наступні приклади

Роботодавець не зміг довести, що в’язальники і швачки, що працюють на дому, які робили одяг, були досить вільні від контролю з боку компанії, коли роботодавець надавав працівникам однакові схеми. Суд прийшов до висновку, що «ступінь контролю і управління виробництвом (…) нічим не відрізняється, коли светр трикотажу будинку опівночі, ніж якби він проводився між дев’ятьма і п’ятьма на фабриці». (Fleece on Earth v. Dep’t of Emple . & Training (Vt. 2007) 181 Vt. 458, 923 A.2d 594.)

Будівельна компанія довела, що працівник, який спеціалізувався на історичної реконструкції, був досить вільний від контролю компанії, коли працівник встановлював свій власний графік, працював без нагляду, купував все матеріали, використовуючи свою власну кредитну карту бізнесу, і відхилив пропозицію про роботу, запропоноване компанія (Great N. Constr., Inc. v. Dept. of Labor (Vt. 2016) 204 Vt. 1, 161 A.3d 1207).

Як розуміти умову В: працівник виконує роботу, яка виходить за рамки звичайного ведення справ з підприємством, які приймають на роботу?

Верховний суд Каліфорнії в Dynamex пояснив:

Працівники за контрактом, які надають послуги в ролі, яку можна порівняти з роллю існуючих співробітників, швидше за все, будуть розглядатися як наймані працівники.

Верховний суд Каліфорнії в Dynamex надав наступні приклади:

Умова B є виконаним (послуги не частина звичайної діяльності компанії-наймача):
Коли роздрібний магазин наймає водопровідника для ремонту витоку в ванній кімнаті на його території.
Коли роздрібний магазин наймає зовнішнього електрика для установки нової електричної лінії.
Умова B є не виконаним (послуги є частиною звичайного режиму ведення бізнесу наймає особи):
Коли компанія з виробництва одягу наймає швейних робіт на дому для виготовлення суконь з тканини і візерунків, що поставляються компанією, які згодом будуть продаватися компанією.
Коли пекарня наймає декораторів для роботи з тістечками на замовлення.

Як розуміти умову С: працівник зазвичай займається незалежно діяльністю (в рамках професії, заняття або бізнесу) того ж характеру, що і виконується для підприємства робота?

Аналізуючи умову C тесту ABC, Верховний суд Каліфорнії в Dynamex пояснили:

Наймана організація повинна довести, що незалежна бізнес-операція фактично існує під час виконання роботи. Той факт, що бізнес може з’явитися в майбутньому, не є достатнім.
Людина, який самостійно прийняв рішення зайнятися бізнесом, зазвичай робить звичайні кроки для створення і просування цього незалежного

Регулярні пропозиції з надання послуг незалежного бізнесу населенню або ряду потенційних клієнтів тощо.

Умова C не обов’язково виконується:

якщо наймає особа в односторонньому порядку присвоює працівникові ярлик «незалежний підрядник».
там, де організація найму вимагає, щоб працівник в якості умови найму уклав договір, який призначає працівника незалежним підрядником.

Якщо робота людини залежить від одного роботодавця. Наприклад, Умова C не виконується, коли таксист повинен був мати муніципальне дозвіл, яке може використовуватися тільки тоді, коли цей водій працює в конкретній компанії таксі (Garcia v. Border Transportation Group (2018) 28 Cal.App.5th 558, 575).
джерело

Служба внутрішніх доходів ( «IRS») в штаті Массачусетс вже 15 років застосовує такі правила

Так, Служба внутрішніх доходів ( «IRS») в штаті Массачусетс розробила ще 15 років тому список з двадцяти чинників, які використовувалися в якості аналітичної допомоги при встановленні трудових відносин (жоден з факторів не є вирішальним, і ступінь важливості кожного з них залежить від професії і фактичного контексту, в якому надаються послуги.).

Відносини можна кваліфікувати як трудові, якщо працівники повинні: (1) дотримуватися інструкцій роботодавця щодо роботи; (2) пройти навчання у або за вказівкою роботодавця; (3) надавати послуги, які інтегровані в бізнес; (4) надавати послуги, які повинні надаватися особисто; (5) наймати, контролювати і платити помічникам роботодавця; (6) мати постійні робочі відносини з роботодавцем; (7) повинні дотримуватися встановлених годин роботи; (8) працювати повний робочий день для роботодавця; (9) виконувати свою роботу в приміщеннях роботодавця; (10) повинні виконувати свою роботу в порядку, встановленому роботодавцем; (11) повинні регулярно надавати звіти роботодавцю; (12) отримувати виплати регулярних сум через певні проміжки часу; (13) отримувати платежі за работу та / або витрати на відрядження; (14) покладатися на те, що роботодавець надасть інструменти і матеріали; (15) працівникам не вистачить великих інвестицій в засоби, що використовуються для надання послуги; (16) працівники не отримують прибуток або зазнають збитків від своїх послуг; (17) працюють на одного роботодавця; (18) не пропонують своїх послуг широкому загалу; (19) можуть бути звільнені в будь-який час роботодавцем; і (20) можуть звільнитися з роботи в будь-який час без відповідальності.

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.