Про застосування штрафних санкцій у часі

2 вересня 2020 | Опубліковано в Весь Податковий кодекс |
В Інформаційному листі ВАСУ від 24.11.2011 N 2198/11 / 13-11 розглядається питання про застосування штрафних санкцій в часі в зв’язку з введенням Податкового кодексу. Цей лист можна використовувати і для сьогодняшніх ситуацій.
Тема застосування штрафних санкцій в часі дуже цікава в рамках зміни розмірів штрафів, які передбачені в статті 17 Закону про РРО.

Запрошуємо на семінар:

Складна побутова техніка, ювелірка, медпризначення: правила роботи ФОПа в 2020. Нові правила роботи з серпня 2020 р
Який штраф буде застосований за “не застосування РРО”, якщо порушення біло здійснено до 1 серпня 2020 року. Детальніше
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

24.11.2011 N 2198/11/13-11

Головам апеляційних

адміністративних судів

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України

( 2755-17 ) (пункт 1 розділу XIX “Прикінцеві положення”

зазначеного Кодексу) ( 2755-17 ).

З метою однакового застосування адміністративними судами

окремих приписів Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та

Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) Вищий

адміністративний суд України звертає увагу на таке.

Главою 11 розділу 2 Податкового кодексу України ( 2755-17 )

регулюється відповідальність платників податків за порушення

правил оподаткування.

Зокрема, статтею 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 )

встановлено штрафні санкції, які застосовуються до платників

податків у разі визначення контролюючим органом суми податкового

зобов’язання.

При вирішенні питання про застосування передбачених

статтею 123 та іншими нормами Податкового кодексу України штрафних

санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені до 1 січня

2011 року, тобто до набрання чинності Податковим кодексом України

( 2755-17 ), але виявлені контролюючими органами після вказаної

дати, судам слід виходити з такого.

До 6 серпня 2011 року, тобто до набрання чинності Законом

України від 7 липня 2011 року N 3609-VI ( 3609-17 ) “Про внесення

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих

актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу

України” (надалі – Закон 3609-VI), Податковий кодекс України

( 2755-17 ) не містив положень, які б регулювали порядок

застосування штрафних санкцій, передбачених Податковим кодексом

України, до правопорушень, вчинених до 1 січня 2011 року.

Із 6 серпня 2011 року підрозділ 10 розділу XX “Перехідні

положення” ( 2755-17 ) доповнено, зокрема, пунктом 11. Відповідно

до зазначеної норми штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за

наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами,

застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день

прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових)

санкцій (з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу).

Виходячи з викладеного, правове регулювання порядку

застосування штрафних санкцій за податкові правопорушення, вчинені

до набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ), є

різним залежно від періоду, в якому застосовуються відповідні

штрафні санкції.

З 1 січня 2011 року, тобто від дати набрання чинності

Податковим кодексом України ( 2755-17 ), і до 6 серпня 2011 року,

тобто до дати набрання чинності пунктом 11 підрозділу 10 розділу

XIX Податкового кодексу України ( 2755-17 ), слід виходити із

загальних норм Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Податкового

кодексу України ( 2755-17 ).

З дати набрання чинності Законом 3609-VI ( 3609-17 ) штрафні

санкції за податкові правопорушення, вчинені до набрання чинності

Податковим кодексом України ( 2755-17 ), але виявлені після

1 січня 2011 року, застосовуються згідно з приписами пункту 11

підрозділу 10 розділу XIX Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

При вирішенні питання щодо застосування передбачених

Податковим кодексом України ( 2755-17 ) штрафних санкцій до

податкових правопорушень, вчинених до 1 січня 2011 року, варто

враховувати таке.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України

( 254к/96-ВР ) закони та інші нормативно-правові акти не мають

зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або

скасовують відповідальність особи.

Як випливає з Рішення Конституційного Суду України від

9 лютого 1999 року N 1/99-рп ( v001p710-99 ), частину першу

статті 58 Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо дії

нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона

починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з

втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той

закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони

настали або мали місце.

Відповідно правомірність поведінки особи, зокрема дотримання

нею норм податкового законодавства, слід визначати із

застосуванням законодавства, яке діяло на момент вчинення

відповідних дій або бездіяльності такої особи.

У свою чергу заходи відповідальності, які можуть бути

застосовані до особи-порушника, слід визначати на підставі

законодавства, яке є чинним на момент виявлення та застосування

відповідних санкцій.

Таким чином оцінка правомірності поведінки платників податків

здійснюється на підставі норм податкового та іншого законодавства,

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що

діяло на момент вчинення відповідних дій. Водночас заходи

відповідальності, які підлягають застосуванню за вчинені

платниками податків порушення, повинні визначатися згідно з

нормативно-правовими актами, чинними на час виникнення відповідних

правовідносин, тобто на час застосування відповідальності, зокрема

винесення відповідних податкових повідомлень-рішень.

При цьому слід ураховувати, що відповідно до частини другої

статті 58 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ніхто не може

відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися

законом як правопорушення.

З викладеного випливає, що врегульоване законом правило

поведінки визначається тим нормативно-правовим актом, який був

чинним на час вчинення відповідної дії (бездіяльності).

Відповідно зміст правовідносин, зокрема прав та обов’язків

особи, не може змінюватися разом із зміною законодавчих норм. Отже

склад правопорушення та відповідальність за його вчинення

визначаються за змістом тих законодавчих норм, які були чинними на

час вчинення відповідного правопорушення та не можуть бути змінені

разом із зміною законодавчих норм (зокрема, в разі втрати чинності

нормативно-правовим актом або набрання чинності новим

нормативно-правовим актом, який регулює ті самі суспільні

відносини).

Водночас зворотна дія нормативно-правового акта полягає в

тому, що запроваджені ним нові норми застосовуються до

правовідносин, які існували до набрання ним чинності, тобто

приписи нового нормативно-правового акта змінюють правило

поведінки, яке було встановлено попередніми нормативно-правовим

актами.

Якщо ж новий нормативно-правовий акт не змінює закріплені у

попередніх нормах правила поведінки (тобто попередній та новий

нормативно-правові акти однаково визначають зміст прав та

обов’язків суб’єктів відносин), зворотна дія нормативно-правового

акта не має місця.

Зокрема відсутня зворотна дія нормативно-правового акта в

тому разі, якщо попередній та наступний нормативні акти місять

тотожні склади правопорушення. При цьому кваліфікація дій

порушника повинна відбуватися з посиланнями на норми того

нормативного акта, який був чинним на момент вчинення відповідних

дій.

Виходячи з викладеного, за податкові правопорушення, вчинені

до набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ), може

бути застосовано відповідальність, передбачену цим Кодексом, у

тому разі, якщо їх склад є тотожним зі складом правопорушення,

визначеним Податковим кодексом України.

Зазначене правило застосовується незалежно від того, що в

Перехідних положеннях Податкового кодексу України ( 2755-17 ) до

6 серпня 2011 року були відсутні приписи щодо порядку застосування

передбачених Кодексом санкцій за правопорушення, вчинені до

1 січня 2011 року.

Водночас, як установлено пунктом 11 підрозділу 10 розділу XX

Податкового кодексу України ( 2755-17 ), що набули чинності з 6

серпня 2011 року, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за

наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами,

застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день

прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових)

санкцій (з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу).

Зі змісту наведеної норми Перехідних положень Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) вбачається, що нею врегульовано розмір

санкцій, що підлягає застосуванню за порушення, виявлені після

набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ), у тому

числі за вчинені раніше.

Проте питання щодо підстав для застосування встановлених

Податковим кодексом України ( 2755-17 ) санкцій за правопорушення,

вчинені до набрання чинності цим Кодексом, зміни до перехідних

положень Податкового кодексу ( 2755-17 ) не врегулювали. Тому слід

виходити з приписів частини другої статті 58 Конституції України

( 254к/96-ВР ), відповідно до якої ніхто не може відповідати за

діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як

правопорушення.

Таким чином, незалежно від дати вчинення або виявлення

певного діяння таке діяння може кваліфікуватися як порушення норм

податкового законодавства лише в тому разі, якщо воно визнавалося

протиправним згідно з нормами, чинними на час вчинення

відповідного діяння.

Виходячи з викладеного, штрафні санкції за порушення

податкового законодавства, вчинені до набрання чинності Податковим

кодексом України ( 2755-17 ), можуть бути застосовані як до

набрання чинності пунктом 11 підрозділу 10 розділу XIX Податкового

кодексу України ( 2755-17 ), так і після цієї дати (6 серпня

2011 року) лише в тому разі, якщо збігаються склади правопорушень,

визначені Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та попереднім

законодавством.

Щодо розміру штрафних санкцій, які можуть бути застосовані за

правопорушення, вчинені до набрання чинності Податковим кодексом

України ( 2755-17 ), але виявлені після 1 січня 2011 року, судам

варто враховувати таке.

Як установлено пунктом 11 підрозділу 10 розділу XIX

Податкового кодексу України ( 2755-17 ), що набув чинності з

6 серпня 2011 року, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за

наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами,

застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день

прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових)

санкцій (з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу).

За змістом наведеного пункту до податкових правопорушень

незалежно від дати їх вчинення застосовуються штрафні санкції в

розмірах, визначених Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

Оскільки розглядувана норма набула чинності з 6 серпня

2011 року, передбачений нею припис може бути поширений лише на

відносини, що виникли після набрання нею чинності.

Виходячи з викладеного, починаючи з 6 серпня 2011 року до

всіх порушень податкового законодавства, у тому числі вчинених до

набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ),

застосовуються санкції в розмірі, що встановлений нормами

Податкового кодексу України.

Фактично пунктом 11 підрозділу 10 розділу XIX Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) було запроваджено зворотну дію норм

Податкового кодексу України ( 2755-17 ) в частині визначення

розміру штрафних санкцій за порушення, виявлені у 2011 році, у

тому числі за вчинені до 1 січня 2011 року. Можливість

установлення зворотної дії нормативно-правового акту шляхом

прямого застереження в ньому про таке підтверджена Конституційним

Судом України. Так, у Рішенні Конституційного Суду України від

9 лютого 1999 року N 1/99-рп ( v001p710-99 ) зазначено, що надання

зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути

передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому

нормативно-правовому акті.

Однак застосування зворотної дії відповідних норм Податкового

кодексу ( 2755-17 ) можливе лише з того моменту, з якого набрала

чинність норма, що передбачає надання нормативному припису

зворотної дії. У розглядуваному випадку пункт 11 підрозділу 10

розділу XIX Податкового кодексу України ( 2755-17 ) набув чинності

6 серпня 2011 року. Тому саме із зазначеної дати може бути

застосовано передбачену цією нормою зворотну дію Податкового

кодексу України в частині визначення розміру штрафних санкцій за

правопорушення, виявлені у 2011 році.

Водночас якщо виявлення правопорушення, вчиненого до набрання

чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ), відбулося до

6 серпня 2011 року, тобто до набрання чинності пунктом 11

підрозділу 10 розділу XIX Податкового кодексу України ( 2755-17 ),

то розміри штрафних санкцій, що можуть бути застосовані до

відповідного порушення, повинні визначатися з урахуванням такого.

Збільшення розміру відповідальності новим нормативно-правовим

актом порівняно з попереднім, що регулював ті самі відносини, є

фактично зворотною дією нормативно-правового акта, тому що

передбачає зміну правила поведінки в разі вчинення певного діяння.

Таке за відсутності відповідного застереження у самому

нормативно-правовому акті суперечить статті 58 Конституції України

( 254к/96-ВР ).

До 6 серпня 2011 року, тобто до набрання чинності пунктом 11

підрозділу 10 розділу XIX Податкового кодексу України ( 2755-17 ),

були відсутні норми, які б прямо встановлювали необхідність

застосування штрафних санкцій за виявлені у 2011 році податкові

порушення у розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

Тому до 6 серпня 2011 року заходи відповідальності, передбачені

Податковим кодексом України ( 2755-17 ), могли бути застосовані за

порушення, вчинені до набрання ним чинності, лише в тому обсязі, в

якому вони не перевищували попередні санкції за ті самі діяння.

Так само не могли бути застосовані більші розміри

відповідальності, встановлені попереднім нормативним актом.

Зазначене пояснюється тим, що застосуванню підлягає той

нормативно-правовий акт, який є чинним на момент застосування

заходів відповідальності, і якщо таким актом підвищеного розміру

санкцій не передбачено, то і не може бути застосовано відповідних

санкцій.

Таким чином, з урахуванням вимог статті 58 Конституції

України ( 254к/96-ВР ) до податкових порушень, вчинених до

набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 ), але

виявлених з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року, може

застосовуватися найнижчий із тих обсягів відповідальності, що

передбачені Законом України від 21 грудня 2000 року N 2181-III

( 2181-14 ) “Про порядок погашення зобов’язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами” або Податковим

кодексом України ( 2755-17 ).

А починаючи із 6 серпня 2011 року за податкові правопорушення

застосовуються санкції в розмірах, передбачених Податковим

кодексом України ( 2755-17 ), незалежно від дати вчинення таких

порушень.

Застосування штрафних санкцій за порушення податкового

законодавства з урахуванням викладених обставин можна розглянути

на такому прикладі.

До набрання чинності Податковим кодексом України ( 2755-17 )

відповідальність платників податків визначалася Законом України

від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) “Про порядок

погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами” (далі – Закон 2181).

Статтею 17 Закону 2181 ( 2181-14 ) було визначено підстави та

розміри нарахування штрафних санкцій за порушення платниками

податків податкового законодавства.

Зокрема, підпунктом 17.1.2 пункту 17.1 статті 17 Закону 2181

( 2181-14 ) було визначено, що у разі, коли контролюючий орган

самостійно визначає суму податкового зобов’язання платника

податків за підставами, викладеними у підпункті “а” підпункту

4.2.2 пункту 4.2 статті 4 цього Закону ( 2181-14 ), додатково до

штрафу, встановленого підпунктом 17.1.1 цього пункту, платник

податків сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового

зобов’язання за кожний повний або неповний місяць затримки

податкової декларації, але не більше п’ятдесяти відсотків від суми

нарахованого податкового зобов’язання та не менше десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому підпунктом 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону 2181

( 2181-14 ) було встановлено, що контролюючий орган зобов’язаний

самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника

податків у разі, якщо платник податків не подає у встановлені

строки податкову декларацію.

У свою чергу згідно з підпунктом 54.3.1 пункту 54.3 статті 54

Податкового кодексу України ( 2755-17 ), контролюючий орган

зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань,

зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або

зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на

прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість

платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим

законодавством, якщо платник податків не подає в установлені

строки податкову (митну) декларацію. Відповідальність у разі

визначення контролюючим органом грошового зобов’язання з підстав,

зазначених у підпункті 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 Податкового

кодексу України ( 2755-17 ), встановлена пунктом 123.1 статті 123

Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Як засвідчує порівняльний аналіз змісту підпункту 17.1.2

пункту 17.1 статті 17 Закону 2181 ( 2181-14 ) та приписів

підпункту 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України

( 2755-17 ), обидві ці норми встановлюють відповідальність за

правопорушення у вигляді неподання в установлені строки податкової

декларації. Відповідно склади правопорушення, передбаченого

колишньою нормою Закону 2181 ( 2181-14 ) та нині чинною нормою

Податкового кодексу України ( 2755-17 ), у цьому разі збігаються.

Отже, немає перешкод для застосування з 1 січня 2011 року

приписів статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) для

визначення відповідальності платника податків за неподання

податкової декларації, яке мало місце до набрання чинності

Податковим кодексом України ( 2755-17 ), але виявлені контролюючим

органом після 1 січня 2011 року.

Водночас при визначенні розміру штрафних санкцій за

розглядуване податкове правопорушення слід ураховувати таке.

Законом 2181 ( 2181-14 ) було передбачено сплату порушником

штрафу в розмірі десяти відсотків суми податкового зобов’язання за

кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації,

але не більше п’ятдесяти відсотків від суми нарахованого

податкового зобов’язання та не менше десяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

Пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України

( 2755-17 ) за вчинення такого самого порушення передбачено

накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми

визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного

відшкодування.

Таким чином, Законом 2181 ( 2181-14 ) передбачено нарахування

штрафу у розмірі 10 відсотків від суми податкового зобов’язання,

який у подальшому міг бути збільшений до 50 відсотків залежно від

кількості місяців затримки податкової декларації. Натомість

Податковим кодексом України ( 2755-17 ) визначено, що штраф

становить 25 відсотків від суми визначеного податкового

зобов’язання і не підлягає збільшенню залежно від тривалості

затримки декларації. Крім того, Податковий кодекс України

( 2755-17 ) на відміну від Закону 2181 ( 2181-14 ) не передбачає

мінімального розміру штрафу.

Якщо виявлення податковим органом розглядуваного порушення

відбулося до 6 серпня 2011 року (тобто до набрання чинності

пунктом 11 підрозділу 10 розділу XIX Податкового кодексу України)

( 2755-17 ), то розмір штрафних санкцій за вчинення цього

порушення визначається за нормами законодавства, чинного на момент

застосування таких санкцій, але не більше ніж було передбачено на

момент вчинення протиправного діяння.

У розглядуваній ситуації до платника може бути застосовано

лише штраф у розмірі 10 відсотків від суми податкового

зобов’язання. Причому цей штраф не підлягає збільшенню ні до 25,

ні до 50 відсотків, оскільки чинна з 1 січня 2011 року норма

пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) не

передбачає збільшення розміру штрафу залежно від терміну затримки

податкової декларації.

У разі якщо виявлення відповідного порушення відбулося після

6 серпня 2011 року, то розмір штрафних санкцій за його вчинення

визначається на підставі пункту 11 підрозділу 10 розділу XIX

Податкового кодексу України ( 2755-17 ). З урахуванням цього штраф

становитиме 25 відсотків від суми визначеного податкового

зобов’язання, як це передбачено пунктом 123.1 статті 123

Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Ситуація, аналогічна викладеній вище, має місце із

застосуванням відповідальності за порушення, передбачене

підпунктом “а” підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону 2181

( 2181-14 ) та підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 52 Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) (дані перевірок результатів діяльності

платника податків свідчать про заниження або завищення суми його

податкових зобов’язань, суми бюджетного відшкодування та/або

від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або

від’ємного значення суми податку на додану вартість платника

податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях

( 748-97-п ), уточнюючих розрахунках).

У разі вчинення цього порушення до набрання чинності

Податковим кодексом України ( 2755-17 ), але виявлення його в

період від 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року, до платника

податків на підставі пункту 123.1 Податкового кодексу України

( 2755-17 ) може бути застосовано штраф, але його розмір

обмежується 10 відсотками, тобто не більше, ніж було передбачено

підпунктом 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Закону 2181 ( 2181-14 ),

чинного на час вчинення відповідного порушення.

У разі виявлення того самого правопорушення починаючи із

6 серпня 2011 року до платника податків повинен застосовуватися

штраф у розмірі, передбаченому Податковим кодексом України

( 2755-17 ), тобто 25 відсотків, незалежно від дати вчинення цього

правопорушення.

Подібним чином повинно вирішуватися питання про застосування

відповідальності за порушення, передбачені іншими нормами Закону

2181 ( 2181-14 ) та Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Крім того, пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу

України ( 2755-17 ) у редакції Закону 3609-VI ( 3609-17 )

передбачено нарахування підвищеного до 50 відсотків штрафу в разі

відповідно повторного протягом 1095 днів визначення контролюючим

органом суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного

відшкодування.

При застосуванні розглядуваної законодавчої норми судам слід

ураховувати, що передбачена пунктом 123.1 статті 123 Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) повторність може бути застосована лише

до відносин, що мали місце на час дії цієї норми. Тому повторним

для цілей застосування пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу

України ( 2755-17 ) є ті визначення податкових зобов’язань, які

мали місце з 1 січня 2011 року. Визначення податкових зобов’язань,

здійснені до вказаної дати, тобто до набрання чинності Податковим

кодексом України, до уваги братися не повинні.

Також не повинні братися до уваги повторні визначення

податкових зобов’язань, що були здійснені хоча і після 1 січня

2011 року, але за протиправні діяння, які мали місце до 1 січня

2011 року, тобто до набрання чинності Податковим кодексом України

( 2755-17 ). Зазначене пояснюється тим, що підвищеної

відповідальності за повторне вчинення того самого податкового

правопорушення не було до набрання чинності Податковим кодексом

України ( 2755-17 ). Тому застосування повторності щодо діянь,

вчинених до запровадження відповідних законодавчих норм (тобто до

1 січня 2011 року), незалежно від дати визначення відповідних

податкових зобов’язань є зворотною дією, а тому, суперечить

статті 58 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

З урахуванням викладеного підвищена відповідальність за

повторне порушення норм податкового законодавства може мати місце

лише в разі повторного визначення контролюючими органами

податкових зобов’язань, якщо і перше, і наступні нарахування

відбулися після 1 січня 2011 року та за умови, якщо всі діяння,

які були підставою для нарахувань, вчинені платником податків

після 1 січня 2011 року.

Щодо застосування підвищених розмірів штрафів у разі

повторного виявлення податкових порушень, як це передбачено

пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ),

судам слід мати на увазі таке.

Визначені розглядуваною законодавчої нормою санкції

застосовуються не за сам факт повторного виявлення будь-яких

порушень, а за повторне вчинення протиправних діянь за обставин,

передбачених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6

пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Тому повторність визначення контролюючим органом протягом

1095 днів суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного

відшкодування слід застосовувати в розрізі кожного окремого з

податкових порушень, передбачених підпунктами 54.3.1, 54.3.2,

54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України

( 2755-17 ). Тобто повторним у розумінні статті 123 Податкового

кодексу України ( 2755-17 ) є визначення контролюючим органом

податкових зобов’язань внаслідок вчинення одного й того самого

порушення: або неподання податкової декларації, або заниження

податкових зобов’язань з окремого виду податку, або завищення суми

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість тощо.

У разі повторного визначення податкових зобов’язань за

вчинення різних податкових порушень (наприклад, спочатку внаслідок

виявлення заниження податкових зобов’язань з податку на додану

вартість, а згодом протягом 1095 днів через виявлення завищення

суми бюджетного відшкодування) підвищений розмір відповідальності

застосовуватися не повинен.

Варто зазначити, що з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року

(тобто до набрання чинності Законом 3609-VI) ( 3609-17 ) діяла

інша редакція окремих норм Податкового кодексу України, що

визначала підстави для притягнення платників податків до

відповідальності та розміри цієї відповідальності. Зокрема,

пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) у

редакції, що діяла з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року,

передбачалося нарахування штрафів у розмірі 25 відсотків від

неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта

оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми

податку на додану вартість. У свою чергу той самий пункт

Податкового кодексу України ( 2755-17 ) в редакції Закону 3609-VI

( 3609-17 ) визначає як базу для визначення штрафу лише суми

визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного

відшкодування.

З урахуванням того, що нарахування штрафів на відповідну базу

не було передбачено Законом 2181 ( 2181-14 ), штрафи, передбачені

пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України ( 2755-17 ),

у редакції, що діяла з 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року,

можуть бути застосовані лише щодо порушень, які і вчинені, і

виявлені в період із 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року.

Крім того, пункт 123.1 статті 123 Податкового кодексу України

( 2755-17 ) в редакції, що діяла до 6 серпня 2011 року, передбачав

підвищення розміру штрафу до 75% у разі визначення контролюючим

органом порушення податкового законодавства втретє і більше разів

протягом 1095 днів.

Оскільки повторність у вигляді вчинення відповідного

правопорушення втретє та більше разів не була передбачена Законом

2181 ( 2181-14 ), то штраф у розмірі 75 відсотків може бути

застосовано лише щодо порушень, які і вчинені, і виявлені втретє і

більше разів у період із 1 січня 2011 року до 6 серпня 2011 року.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та

апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні

правосуддя.

В.о. Голови суду М.Цуркан

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.