Господарська операцією для цілей трансфертного ціноутворення

7 жовтня 2020 | Опубліковано в Новости |

Визначення господарської операцією для цілей трансфертного ціноутворення зазначено в  пп. 39.2.1.4. ПКУ. Воно не співпадає з визначеннями, які є в інших нормативних актах (зокрема в Законі про бухгалтерський облік).

Відповідно до пп. 39.2.1.4. ПКУ господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є види господарських операцій, які відповідають наведеним в пп.39.2.1.4 критеріям. Тобто для цілей трансфертного ціноутворення нам потрібно доцільним образом по виду операції згрупувати операції.

39.2.1.4. Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

{Абзац перший підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-VIII від 15.07.2015}

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

операції з придбання (продажу) послуг;

{Абзац третій підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;

{Абзац шостий підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 в редакції Закону № 609-VIII від 15.07.2015}

операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

{Підпункт 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017}

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.