Звіт про суми податкових пільг

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ЛИСТ від 27.04.2011 р. N 11915/7/16-1417

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі

Щодо наказу ДПА України від 29.03.2011 N 167

Державна податкова адміністрація України в зв’язку з реєстрацією в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за N 483/19221 наказу ДПА України від 29.03.2011 N 167 “Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України” (далі – наказ N 167) повідомляє наступне.

Наказ N 167 розроблений відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 N 1233 “Про затвердження Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (далі – Постанова N 1233), пункту 9 Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого Постановою N 1233, та з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Постановою N 1233 зобов’язано Державну податкову службу забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, за операціями, що здійснюються на митній території України (пункт 2 Постанови); Державну митну службу – облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктами господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (пункт 3 Постанови).

Затверджений Постановою N 1233 Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок обліку) є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Зазначені суб’єкти зобов’язані вести облік сум пільг та складати Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт),

форма якого затверджена Постановою N 1233, та який подається за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях, без десяткових знаків з відповідним округленням за загально установленими правилами.

На підставі Звіту органами Державної податкової служби ведеться облік податкових пільг.

У разі коли суб’єкт господарювання пільгами в оподаткуванні не користувався з початку року, звіт не подається.

Наказом N 167 затверджено Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, в якому запроваджений механізм визначення таких сум залежно від особливостей оподаткування, зокрема:

- звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів (послуг);

- операції з експорту товарів (супутніх послуг) та операції з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою;

- спеціальні режими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Зважаючи на те, що переробні підприємства починаючи з 1 січня 2011 року, відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, суму податку на додану вартість, нараховану на вартість реалізованих ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, спрямовують до спеціального фонду державного бюджету, а тому такі операції не вважаються пільговими та не підлягають відображенню в Звіті.

Отже, якщо платники податку на додану вартість за результатами своєї діяльності заповнювали в декларації з податку на додану вартість (загальній) рядки 2, 5 розділу I “Податкові зобов’язання” або подавали податкові декларації з ПДВ (скорочену чи спеціальну), то такі платники в обов’язковому порядку повинні відобразити пільгові операції в Звіті в розрізі кодів пільг.

Розрахунок суб’єктом господарювання сум пільг з податку відбувається у порядку, встановленому Державною податковою службою України.

Державна податкова адміністрація України зобов’язує довести вимоги наказу N 167 до відома органів державної податкової служби і платників податку, забезпечити контроль за повнотою отримання Звіту про суми отриманих пільг та правильністю його заповнення.

Заступник голови комісії

з проведення реорганізації ДПА України,

заступник Голови ДПА України

О. М. Любченко

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.