Момент декларування податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя

24.02.2012 р. ДПСУ Листом N  5533/7/15-5217 надала роз’яснення як відображати зобов’язання за податковим векселем в розрахунку акцизного податку:

погашення податкового векселя, виданого в порядку ст. 225 Кодексу, відбувається на момент фактичної сплати суми зобов’язання в повному обсязі незалежно від дати видачі векселя, а не настанням останнього дня строку для його погашення. Зазначену суму платник повинен включити в розрахунок акцизного податку за той податковий період, в якому було здійснено таку сплату акцизного податку в повному обсязі.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ.ЛИСТ від 24.02.2012 р. N 5533/7/15-5217

Державним податковим службам в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

СДПІ по роботі з ВПП та ГМК

Про декларування податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя

Державна податкова служба України, в зв’язку з численними запитами, що надходять від податкових адміністрацій та платників податків стосовно строків погашення податкових векселів та правильності відображення податкових зобов’язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя, повідомляє наступне.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) запроваджено такий правовий інструмент як податковий вексель, авальований банком (податкова розписка).

Відповідно до п. 14.1.176. п. 14.1 ст. 14 податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі – податковий вексель для цілей розділу VI цього Кодексу), – простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу.

Порядок оформлення зазначеного податкового векселя передбачено ст. 225 та ст. 229 Кодексу.

Так, відповідно до ст. 225 Кодексу виробники алкогольних напоїв до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів) зобов’язані або сплатити податок грошовими коштами, або подати органу державної податкової служби податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у встановлений законом строк сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Відповідно до ст. 229 оформлення податкового векселя здійснюється до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва окремих видів продукції та на які підпунктом 229.1.1 цієї статті встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту (пп. 229.1.2 п. 229.1); до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких дистилятів або до ввезення певних дистилятів на митну територію України для використання в якості сировини у виробництві етилену (пп. 229.2.3 п. 229.2 та пп. 229.3.3. п. 229.3).

Згідно пп. 229.1.8. п. 229.1, пп. 229.2.10 п. 229.2 та пп. 229.3.12. п. 229.3 ст. 229 Кодексу податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункті 229.1.1 цієї статті та факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

Тобто, відповідно до вищезазначених норм Кодексу, період погашення векселя визначається наявністю низки документів, що підтверджує факт цільового використання спирту.

У випадку сплати акцизного податку грошовими коштами без оформлення векселя за нормами ст. 225 Кодексу, визначення податкового зобов’язання та відображення його в Декларації акцизного податку здійснюється в період, в якому відбулася сплата.

В той же час, при відображенні сум податкового зобов’язання за векселем, оформленим в порядку ст. 225 Кодексу, строк сплати за яким настав, виникають непорозуміння, і

  • одні платники податків відображають зобов’язання за податковим векселем в період граничного погашення векселя, тобто через 90 днів,
  • інші – в період фактичної сплати всієї суми за векселем, тобто раніше граничного терміну погашення.

Різний підхід до дати визначення податкового зобов’язання з акцизного податку та відображення його в Декларації призводить до викривлення податкового зобов’язання і, як наслідок – виникнення тимчасових переплат за рахунок придбання марок акцизного податку без відповідного погашення векселя.

З метою належного адміністрування податку та однозначного трактування норм Кодексу звертаємо увагу на наступне:

Згідно п. 225.1.ст. 225 Кодексу суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

На підставі пунктів 225.3. та 225.4. ст. 225 Кодексу сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя і вексель вважається погашеним у разі сплати податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Пунктом 3.9 розділу V Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. N 1030, визначено, що в графі 10 додатку 3 до Декларації вказується сума податкового зобов’язання за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя.

Згідно п. 225.4. ст. 225 Кодексу – податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Згідно пп. 229.1.8. п. 229.1; пп. 229.2.10 п. 229.2 та пп. 229.3.12 п. 229.3 ст. 229 Кодексу податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункті 229.1.1 цієї статті.

Таким чином, період погашення податкового векселя, оформленого в порядку розділу VI Кодексу, напряму пов’язаний з подією, що повинна відбутися в рамках певного строку: документальне підтвердження факту цільового використання спирту (ст. 229) або сплата суми податку в повному обсязі (ст. 225).

Дана норма напряму перекликається з п. 31.1. ст. 31 Кодексу відповідно до якої строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.

Оскільки Кодексом (пп. 14.1.176. п. 14.1. ст. 14) передбачено єдине поняття податкового векселя для цілей розділу VI “Акцизний податок”, то і порядок використання цього правового інструменту повинен бути однаковий для всього розділу.

Враховуючи вищевикладене – погашення податкового векселя, виданого в порядку ст. 225 Кодексу, відбувається на момент фактичної сплати суми зобов’язання в повному обсязі незалежно від дати видачі векселя, а не настанням останнього дня строку для його погашення. Зазначену суму платник повинен включити в розрахунок акцизного податку за той податковий період, в якому було здійснено таку сплату акцизного податку в повному обсязі.

Заступник Голови

А. П. Ігнатов

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.