Домівка » Весь Податковий кодекс » Архів рубрики: ‘Терміни в Податковому кодексі
Сортувати за:

Звичайна ціна в Податковому кодексі в 2016 р.

Звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін (пп.14.1.71 ПКУ);
В 2015 році визначення звичайної ціни змінювалось декілька разів і на сьогодні визначення звичайних цін виглядає наступним чином:

Об’єкт оподаткування ПДВ

Порівняльна характеристика нового і старого Податкового кодексу (Об’єкт оподаткування ПДВ):

Податковий кодекс України до 8.07.2012 р.-стара редакція
Податковий кодекс України після 8.07.2012 р.- чинна редакція (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)

Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування
185.1. Об’єктом оподаткування є операції платників податку …

Терміни для оподаткування податком на прибуток можна брати з МСБО …..

Податковий кодекс визначив в пп.14.1.84.-як заповнити выдсутність терміна, необхідного для визначення бази оподаткування податком на прибуток: якщо якогось терміна Податковий кодекс не визначав-можна користуватися МСБО та Законом про бухгалтерський облік:
“інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та національними і міжнародними …

Як визначити собівартість супутньої продукції для цілей розділу 3 НКУ?

Термін “супутня продукція” не визначено в ПКУ і не встановлено порядок визначення її собівартості. Відповідно до  пп.14.1.84 ПКУ потрібно брати визначення цього терміна з “бухгалтерських джерел” (Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і національні та міжнародні положення (стандартами) фінансової звітності).
Тому з П (С) БО 6,9,11,19 можна вивести (Лист ДПСУ від 11.04.2012 …

Постачання товарів в Податковому кодексі

Термін “постачання товарів”  знаходиться в пп. 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ:

Додаткове благо

Додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, …

Господарська діяльність в Податковому кодексі

Відповідно до пп. 14.1.36 Податкового кодексу України,
господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та …

Презумпція правомірності

Відносини у сфері оподаткування регулюються підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до якого податкове законодавство України ґрунтується на принципі презумпції правомірності рішень платника податку, що означає, що:

витрати і податковий кредит вважаються сформованими платником податків правомірно; за умови колізій положень нормативно-правових актів, що регулюють права та обов’язки платників податків або контролюючих органів, …